Política de privacitat


De conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d'entrada disposats a aquest efecte en la web "https://www.torpicanacambrils.com" o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, seran incorporades al fitxer corresponent sota responsabilitat d'Apartaments Tropicana (Pere Ciurana Guash, amb DNI: 39817974Y) amb la finalitat de poder contactar amb vostè i l'elaboració dels estudis energètics sol·licitats. Les dades facilitades seran utilitzades per respondre a qualsevol consulta que ens formuli i per gestionar els encàrrecs o sol·licituds en els formularis de recollida de dades. Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatoris. EL CLIENT serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Apartaments Tropicana. de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per a això es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos. Apartaments Tropicana es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007.

En compliment del que disposa la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem en qualsevol moment pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals. Per a això pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu reservas@tropicanacambrils.com